تابلو های توقف ممنون در درب خانه ها یا مغازه ها خلاف قانون است.

 

گاها در بعضی از درب خانه ها تابلوهای توقف ممنوع به چشم میخورد که نوشته شده توقف ممنون در صورت توقف پنچر خواهد شد یا بعضی موقع در صورت توقف ماشین در جلوی مغازه ها با لحن و اخلاق بد کسبه ها روبه رو می شویم  که این کلا خلاف قانون و نقض حقوق شهروندی است .

ماموران راهنمایی و رانندگی همان گونه که به جمع آوری موتوسیکلت ها و توقیف خودروهای متخلف می پردازند باید در خیابان های شهر به جمع آوری موانعی بپردازند که برای ممانعت از پارک خودروها قرار داده شده است. مأمور راهنمایی و رانندگی نماینده قانون است و باید با این جرم مقابله کندهمان طور که اگر یک موتورسیکلت یا خودرو در مکانی ممنوع پارک شود بلافاصله پس از جریمه با جرثقیل یا خودروهای مخصوص به پارکینگ منتقل و جریمه می شود باید موانع مزاحم نیز از کنار خیابان جمع آوری شوند و این وظیفه پلیس است. قرار دادن موانع از سوی کسبه، نگهبانان ادارات و یا هر شخص دیگر در کنار کوچه، خیابان، مقابل مغازه یا خانه و ممانعت از پارک خودروهای دیگران نقض آشکار حقوق شهروندی است و طبق قانون مجازات دارد.

 طبق ماده ۲۴ قانون مدنی هیچ کس نمی تواند کوچه و خیابان هایی که بن بست یا مسدود نیست را تحت تملک قرار دهد. بنابراین نصب هر گونه تابلو پارک ممنوع، یا تهدید به پنچری خودروها در کوچه و خیابان های شهر جرم محسوب می شود و می توان از متخلفین در دادسرا شکایت کرد.»  ایجاد مانع چه موقتی و چه دائم برای جلوگیری از استفاده دیگران از مکانی که حق قانونی عموم مردم است، نقض حقوق شهروندی است.و بهترین راه حل در چنین مواقعی این است که وقتی راننده یک خودرو هنگام پارک در کنار خیابان با مانعی روبه رو شد که از سوی کسبه یا فرد دیگری در آنجا قرار داده شده بود، می تواند با مراجعه به مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی بخواهد با برداشتن مانع و تذکر به فرد متخلف موضوع را بدون درگیری حل کند، اما اگر فرد متخلف روز بعد هم این رویه را تکرار کرد، باید از او به مراجع قضایی شکایت کرد و قانونگذار برای برخورد با این افراد مجازاتی در نظر گرفته که باید اعمال شود.

درپایان چنین بیان نمایم که متاسفانه امروزه این رویه اشتباه یک امر عادی تلقی می شود، چرا که فرهنگ سازی لازم در این باره صورت نگرفته است. به  عبارتی مردم به علت آگاه نبودن از حق و حقوق قانونی و شهروندی شان به راحتی از کنار موضوع می گذرندالبته برخی هم به علت پیشگیری از درگیری های لفظی و فیزیکی و احتمال مسائل بعدی از جمله ضرب و جرح و حتی قتل به راحتی از حق خود می گذرند که این موضوع نیاز به فرهنگ سازی دارد و دولت در این میان نقش موثری خواهد داشت و امید است این فرهنگ به نحو خوب بین شهروندان تلقی و اعمال بشود.

منبع:قانون مدنی

نویسنده:حسن بصیری هریس انتشار در وکیل ملت،کبنانیوز،شهروند،سایت وکالت

  متفرقه