اين روزها زندان پر شده از کساني که مشکل مهريه دارند .شايد به دليل گراني سکه و طلا باشد و شايد هم به دليل گراني هاي ديگر .ولي هر چه که هست اين روزها من با دهها زنداني مهريه مواجهه مي شوم.

راهکارهاي براي گرفتن يا ندان مهريه

اين متن يک راهنماي کامل هم براي آقايان و هم خانم ها ميباشد .با توجه به تجربيات اینجانب در این مدت راهکارهاي براي ندان يا به زور گرفتن مهريه ارائه ميگردد

1- وقتي به شما ميگويند کي مهريه را گرفته که حالا تو مخالفي آگاه باش و بدان که در اين مورد حتما از شما مهريه گرفته مي شود.تا آنجا که ميتوانيد از مهريه يک سکه و 12 تا سکه و يک شاخه گل و اينکه صدها نفر از دوستان و آشناهاي شما با مهريه يک شاخه گل به خانه بخت رفته اند بگوييد=خانم هاي گرامي اين نکته را هميشه به ياد داشته باشيد

2-سعي کنيد زير بار مهريه هاي نجومي نرويد =خانم هاي گرامي به کمتر از مهريه نجومي راضي نشويد.

3-با مهريه سکه و طلا مخالفت کنيد=خانم هاي گرامي مهريه فقط سکه و طلا درخواست کنيد

4-حتي 2 سکه کمتر هم ارزش دارد تا ميتوانيد چونه بزنيد=خانمهاي گرامي حتي يک سکه هم کم نکنيد

5-اگر تا اينجاي کار موفق نشديد در همان ماه اول ازدواج سعي کنيد با طرفند هاي روشنفکرانه و...خانم را راضي کنيد مهريه اش را کم کند=خانمهاي گرامي اگر يک سکه از مهريه را بخشيد آن روز روز مرگ شماست

6-اگر نتوانستيد خانمتان را راضي به بخشيدن مهريه کنيد سعي کنيد او را راضي کنيد که از همين الان حاضريد مهريه اش را اقساطي بپردازيد و در صورت موافقت خانم اين توافق را در دهها دفتر اسناد ثبت کنيد=خانم ها اين مورد نياز به توضيح ندارد

7-اگر موفق به تقسيط مهريه نشديد سعي کنيد تمامي اموال خود را به نام مادر يا پدر خود بکنيد=خانم هاي محترم هميشه مواظب نقل و انتقال اموال شوهرتان باشيد

8-اگر موفق به انتقال اموال خود نشديد يا اموالي نداشتيد که انتقال دهيد.سعي کنيد فيش حقوقي خود را هميشه مخفي نگه داريد=خانم هاي محترم هميشه ميزان حقوق شوهرخود را به ياد داشته و يک کپي از آخرين فيشش داشته باشيد

9-اگر حقوق شما به نوعي است که ميزان يک سکه در ماه را پوشش ميدهد و خانمتان از اين موضوع اطلاع دارد .سعي کنيد هميشه مقدار اندکي پول به حساب خانمتان واريز کنيد و رسيد هاي آن را در جاي مطمئن قرار دهيديک شکايت شايع از آقايون زرنگي که مهريه نمي دهند عدم پرداخت نفقه است)=خانم هاي محترم هيچ وقت پولي که داراي رسيد باشد از شوهرتان نگيريد

10-قبل از رفتن به زندان براي نپرداختن مهريه اين مدارک را آز قبل آماده کنيد-سند-فيش حقوقي-درخواست و مدارک عدم توانايي  مالي  در پرداخت  يکجاي مهريه

11-خانم هاي محترم توجه کنند وقتي مهريه اقساطي ميشود پرداختش با خداست .در اين مواقع بگوييد اگر اينقدر نقد بدهي من بقيه مهريه ام را مي بخشم=آقايان به اين نکته توجه کنند.

  حقوق و خانواده