برخی مشکلات شهرستان هریس

فراوری :حسن بصیری هریس

اگر بخواهيم تمامي مشكلات و موانع پيش روي توسعه شهرستان هریس را فقط نام ببريم، با كوهي از اين مشكلات روبرو مي شويم كه به نظر نا اميد كننده مي آيد، اما پتانسیل هايي كه اين شهر براي توسعه دارد توجيه كننده سعي و كوشش هر چه بيشتر مديران شهري و دولت براي از بين بردن اين مشكلات است. قابلیتهای برنامه ريزي و توسعه شهرستان هریس در اين مجال نمي گنجد و ما فقط به طور تيتروار به بيان برخي از هزاران مشكل اين شهر مي پردازیم:

بيكاري

از جمله مولفه هاي پويايي و توسعه هر شهر بحث اشتغال مي باشد كه از بسياري مهاجرتها(كه مي تواند آنها را مهاجرت اجباري نام نهاد)جلوگيري كند و نيرو هاي تحصيل كرده را به هر شهر را جذب كند.

بسياري از مشكلات شهرستان هریس را مي توان از پيامدهاي وجود بيكاري در اين شهر به شمار آورد، مسائلي همچون وضعيت مهاجر فرستي بسيار شديدي كه دست به گريبان قشر تحصيل كرده شهرستان هریس به شهرهاي ديگر گرديده است. اين پديده در ميان اقشار غير تحصيل كرده استان اذربایجان شرقی نيز وجود دارد كه باعث مهاجرت فصلي و كوتاه مدت برخي مردم منطقه به كلانشهري همچون تهران مي شود، اما از آنجا كه مهاجرت قشر تحصيل كرده تقريبا دائمي است و شهرستان هریس براي هميشه از نعمت وجود اين شهروندان كه بايد آينده شهر را رقم بزنند محروم مي شود، اين معضل براي شهرستان هریس و ديگر شهر هاي استان اذربایجان شرقی بسيار شكننده و جبران ناپذير است.

حاشيه نشيني

مناطق حاشيه نشين هر شهر عموما مناطقي هستند كه داراي مسائلي همچون مساكن غير استاندارد، عدم ارائه خدمات شهري و يا ارائه كمتر آن به اين مناطق، عدم جذب مردم اين مناطق در اقتصاد رسمي شهر و بسياري مسائل كالبدي و اجتماعي ديگر، مي باشند. حال اگر بر اساس گفته هاي بالا بخواهيم مناطق حاشيه نشين شهر ستان هریس را مشخص كنيم بايد قسمت زيادي از محلات و مناطق شهري هریس را در ليست مناطق حاشيه نشين اين شهر قرار داد.

وضعيت اقتصادي شهروندان هریسی

همانطور كه اشاره شد بي كاري در شهرستان هریس به مقدار بسيار زيادي وجود دارد كه خود شمايي از وضعيت اقتصادي شهروندان هریسی است.آمار زيادي در زمينه تحت پوشش بودن بسياري از مردم اين شهر در سازمان بهزيستي، كميته امداد و ...همه بيانگر وضعيت پايين اقتصادي مردم اين شهر است. وضعیت اقتصادی نامطلوب شهروندان به طور مستقيم بر روي وضعيت شهر تاثير گذر است و بديهي ترين آن در بحث پرداخت ماليات به شهرداري مي باشد كه بسياري از مردم اين شهر از پرداخت آن عاجزند.

عدم وجود زيرساختها و تاسيسات شهري متناسب با جمعيت شهر

بسياري از تاسيسات شهري هریس مربوط به سالهاي پيش است و با وجود چند برابر شدن جمعيت اين شهر به اين تاسيسات چيزي اضافه نشده است. كتابخانه، ، فضاي سبز، صنايع مختلف، ورزشگاه و.. در شهر ستان هریس مربوط به چند دهه گذشته اين شهر بوده و جوابگوي جمعیت شهرستان هریس نیست. زيرساخت هايي كه بيان شد همه لازمه توسعه فرهنگي و اقتصادي مردم يك شهر است كه بايد به توسعه آنها متناسب با جمعيت شهر پرداخت. امروزه زيرساخت هايي همچون خانه سینما، مراكز تفريح، مراكز علمي و...همه تعیین کننده وضعیت فرهنگی مردم یک شهر در آینده اند.

عدم برنامه ريزي صحیح

تا کنون برنامه ای متناسب با وضعیت جغرافیایی و اجتماعی- فرهنگی شهرستان هریس در این شهر اجرا نشده است و بسیاری از پتانسیل های انسانی و محیطی این شهر در برنامه ریزی ها به کار گرفته نشده است. می توان گفت که بسیاری از طرح ها و برنامه های مربوط به شهر ستان هریس با شرایط طبیعی این شهر سازگار نیست و توسعه شهر ستان هریس حتما نباید با ساخت نیروگاه یا بیمارستان ،زبان زد مسولین باشد(هر چند که همین طرح ها نیز پس از گذشت سالیان دراز هنوز به مرحله اجرا و بهره برداری نرسیده اند).

برای توسعه اقتصادی شهر ستان هریس و بهبود وضعیت اقتصادی شهر وندان می توان طرح هایی مناسب با شرایط محیطی را اجرا کرد. طرح هایی چون ایجاد صنایع تبدیلی و کشت و صنعت ها و نیز سرمایه گذاری در امر جذب توریسم، ایجاد دانشگاه ها و قطب های علمی(بسیاری از شهر ها امروزه به شهر های دانشگاهی معروفند و از طریق پذیرش دانشجو در دانشگاه های یک شهر، هر دانشجوی غیر بومی مزیت یک توریست را می تواند داشته باشد. این امر در اقتصاد شهر ها بسیار تاثیر گذار است.) همه از برنامه هایی هستند که در شهر هریس و حومه آن به خوبی قابل اجرا و سود ده می باشند.    

عدم سرمايه گذاري

برای هر تازه واردی که به شهرستان هریس وارد می شود شاید سوالاتی پیش بیاید، چرا هایی که خود شهروندان هریسی نیز بر آن واقفند. یکی از این چرا ها شاید جمله زیر باشد:

" با وجود این همه شرایط مناسب طبیعی (هیدرولوژیکی و آب و هوایی) و انسانی) چرا این شهر توسعه نیافته است؟"

عدم سرمایه گذاری و به دنبال آن عدم برنامه ریزی مناسب در این شهر یکی از مشکلات اصلی این شهرستان است.  با توجه به نظام متمرکز سرمایه گذاری و قطبی شدن توسعه که قسمت زیادی از سرمایه اقتصادی کشور در چند شهر بزرگ سرمایه گذاری می شود، بسیاری از شهر های میانی و کوچکتر ایران از کمبود سرمایه گذاری رنج می برند که برای تنظیم و مناسب نمودن شبکه شهری ایران باید به سرمایه گذاری و توسعه این گونه شهر ها توجه جدی داشت. در این بین در شهر ستان هریس حتی نسبت به دیگر مراکز استان غیر کلانشهر، بسیار کمتر سرمایه گذاری شده است.

طول مدت اجرای پروژه ها

اکثرت غریب به اتفاق پروژه های عمرانی در شهر ستان هریس بعد از سالیان دراز به بهره برداری نرسیده اند. بیمارستان شهر بعد از بیست سال افتتاح شد اما عمر مفیدش را ازدست داد وضعیت مناسب تری ندارد و وضعیت نیروگاه و سد هرزه ورز و خانه سینما و ده ها پروژه دیگر هنوز مشخص نیست و به بهره برداری نرسیده اند. گفتنی است که طرح جامع شهري در شهرستان هریس ارائه شده اما در این سال ها اجرایی نشده است.

تعطیلی کارخانه ها

چند تا کارخانه یا کارگاه بود یا تعطیل شده و یا در شرف تعطیلی هستند. از جمله کارخانه کلوچه و...که ذکر ان درد بر روی درد ادم می گذارد.

 

بحث حاضر فقط از سر احساس مسئولیتی بوده که احساس شده و نگارنده فقط به تکرار مکررات پرداخته است. امید است که مسئولین شهر و استان همتی نموده و براین مشکلات فائق آیند.  

نویسنده :حسن بصیری هریس

 

  متفرقه